Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Bilgi Güvenliği Birimi koordinasyonunda Bakanlık çalışanlarının uyması gereken Bilgi Güvenliği Politikaları belirlenmiştir.  Uyulması gereken Bilgi Güvenliği Politikaları yönerge haline getirildikten sonra Bakanlık Birimlerinden alınan görüşler ile nihai haline getirilmiş , 08/07/2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi http://intra.aile.gov.tr/duyurular/bilgi-guvenligi-politikalari-yonergesi-ve-olur-yazisi  adresinde yayınlanmıştır ve bu adresten ulaşılabilir.

Yönergede yer alan ve bütün kullanıcıların özellikle uymaları gereken maddeler  özet  bir doküman haline getirilmiştir ve söz konusu doküman ekte mevcuttur. Ayrıca bilgi güvenliği ile ilgili bütün sorularınızı bilgiguvenligi@aile.gov.tr adresine e-posta  yolu ile iletebilirsiniz.

Gereğini ve bilgilerinizi arz ederiz.