Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü


KISA BİLGİ:
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü; Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetler bütünüdür.


İl Müdürlüğümüzce Verilen Hizmetler:
 Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarımızda; Korunmaya Muhtaç Çocuklara yönelik hizmetler, muhtaç yaşlılara yönelik hizmetler, muhtaç engellilere yönelik hizmetler, muhtaç ailelere yönelik ayni-nakdi yardım hizmetleri, koruyucu aile hizmetleri, evlat edinme hizmetleri, aile danışma hizmetleri, yaşlı hizmetleri, Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri, Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri ile Özel Huzurevlerinin açılış izin ve denetleme hizmetleri yürütülmektedir

KONUMU: Mülkiyeti valiliğe ait olan bina dört katlı olup, halen Şeyhhayran Mah. Osman okutmuş Cad. Valilik Ek Hizmet Binatı Kat/3 BAYBURT adresinde hizmet vermektedir. Binanın 3'ncü katında İl Müdürlüğü yönetim birimleri, büro,Sosyal Servis bulunmaktadır. Binanın  4'cü katında Müdürlüğümüze Bağlı Sosyal Hizmet Merkezimiz ve Birimleri olan Başvuru Tespit ve İnceleme Birimi,Danışama Yönlendirme,Eğitim Danışmanlık Birimi,Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi,Uygulama Birimi ve Mülakat Odası vardır.