2017 YILI ASDEP BAŞVURULARI HAKKINDA

 

2017 YILI DANIŞMA YÖNLENDİRME PERSONEL ALIMI (ASDEP)

 
Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “Aile Sosyal Destek Programı” Kapsamında Özel Hizmet Alımı Yolu ile (Asdep) - Danışma Yönlendirme Personeli Alımı Yapılacaktır.    
    
GENEL BİLGİLER

4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna göre açık ihale usulü ile ihale edilecek ve İl Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında 4735 sayılı kanuna göre imzalanacak sözleşme sonrası bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünde çalıştırılmak üzere İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle mülakat usulüyle 6 (altı) hizmet alım personeli belirlenecektir.      

Başvurular 26 Nisan – 15 Mayıs 2017 tarihleri arasında mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek olup; aşağıda belirtilen koşullara uygun olan adayların Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne doğrudan kendilerinin başvurmaları gerekmektedir.

Önemli: Elektronik/Normal Posta, Faks, Kurye, Kargo, Telefon ve 2. Şahıslar gibi başvurular kabul edilmeyecektir.        
 
BAŞVURU ŞARTLARI    

 

 1. Türk vatandaşı olan,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmayan,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan,
 4. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan,
 5. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan,
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan, 
 7. Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan,
 8. Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan,
 9. ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)
 10. Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)
 11. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak.


BAŞVURU  AŞAMASINDA  İSTENİLEN  BELGELER:
1) Başvuru Formu(Fotoğraflı olarak el ile doldurulacaktır.)
http://bayburt.aile.gov.tr/data/58ff4ba7290eac1950336e04/BAŞVURU FORMU.docx
2) Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir.)
3) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir.)
4) KPSS Sonuç Belgesi
5) Askerlik Durum Belgesi
6) Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)
7) Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden alınabilir.)
8) Vesikalık Fotoğraf (2 adet)
9) İkametgâh Belgesi (ikamet şartı bulunmamaktadır.)
  
Bayburt Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Adres :Şeyh Hayran Mah. Osman Okutmuş Cad. Valilik Ek Hizmet Binası Kat:3 Merkez/BAYBURT
 


Sonraki Sayfa: BAYBURT AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜĞÜ MASA TENİSİ TURNUVASI KURALARI ÇEKİLDİ

Önceki Sayfa : 2017 ASDEP Mülakat Tarihleri Belli Oldu